ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พกส.) ตำแหน่ง พนักงานเปล และตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงม่วน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พกส.) ตำแหน่ง พนักงานเปล และตำแหน่งบ นักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงม่วน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงม่วน ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ยังมีประกาศรับสมัครงานของหน่วยงานอื่นในสังกัดฯ อีกหลายตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา http://www.pyomoph.go.th/ หัวข้อรับสมัครงาน http://pyomoph.go.th/index_sub.php?id_type=10

เพิ่มเติม